3395
/spirit-voyage-ramdesh/sacred-sound-current-shabd-guru
Dr. Ramdesh
Archived Show
The Sacred Sound Current: Shabd Guru
Thursday, February 23, 2017
Learn about the sacred sound current and the neuroscience of the Shabd Guru. Enjoy music by White Sun, Prabhu Nam Kaur, Hari Bhajan Kaur, Ashana, and Nirinjan Kaur.